Vzdělávání

                                              

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem podnikového vzdělávání společnosti G-Team INOX SERVIS s. r. o. je zvyšování kvalifikace zaměstnanců, které povede k rozvoji společnosti a udržení či zvýšení její konkurenceschopnosti:

  • Motivujeme naše zaměstnance k získávání nových znalostí a k osvojení si moderních pracovních postupů s využitím pokrokových technologií v následné praxi.

  • Nabízíme našim zaměstnancům různé možnosti odborné profesní přípravy a dalšího vzdělávání za účelem rozšiřování jejich kvalifikace.

  • Plánujeme podnikové vzdělávání na základě analýzy firemních potřeb a postupujeme podle předem definovaných cílů.

  • Zajišťujeme samotnou realizaci vzdělávacího procesu prostřednictvím vnitřních i vnějších zdrojů.

  • Přímo na pracovišti s důrazem na individuální přístup probíhají běžně instruktáže při výkonu práce, coaching, mentoring, asistování, pověření různými úkoly a pracovní porady. 

  • Mimo pracoviště získávají naši pracovníci především teoretické informace a znalosti čerpané z přednášek, školení, výukových programů či workshopů za účelem specializace.