Specifická nabídka

Díky využití zkušeností našich odborníků s dlouholetou praxí, můžeme zajistiti kompletní výrobu, dodávku a montáž zařízení, jako jsou rozdělovače, sběrače (Škoda Auto a. s.), usazovací vany, plošiny k věžím, sifony apod. (DIAMO, s.p., LOVOCHEMIE a. s., BIOCEL PASKOV a. s.).

Rozsah našich dodávek obecně zahrnuje činnost od prvotní spolupráce při tvorbě úvodního projektu, vypracování realizační projektové dokumentace, zajištění dodávky, montáže až po zkušební provoz a předání konečnému uživateli.