Vodohospodářské stavby
  • ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
  • ÚPRAVNY VOD

 

Nabízíme kompletní dodávku a montáž technologického zařízení čistíren a úpraven pro komunální i průmyslové odpadní vody, s přizpůsobením se možnostem a požadavkům zákazníka.


Materiálové provedení přizpůsobíme požadavkům investora a použitému médiu.

Provádíme také rekonstrukce, opravy a modernizace již starších čistíren a úpraven odpadních vod, popřípadě jejich jednotlivých částí.